Σάββατο – Κυριακή
Ski 15€
Snow 17€
Κάρτα lift 15€
Κάρτα lift (παιδική) 12€
Snowmobile 20€/ 20 λεπτά

Ετήσια σεζόν 100€
Ετήσια (Δαυτέρα έως Παρασκευή) 50€

Μαθήματα Ski 30€/ ώρα (1 άτομο)

Μαθήματα Ski 15€/ ώρα (1άτομο) (Ισχύει για Group άνω των 2 ατόμων)